Ontbreken kroonschijf

Met 29-24!! wint wit op slag vanwege de dreiging 15-10! Maar direct

1.15-10!

wint ook:

4x15* 2.29-24! 15-20* 3.24x15 13-19* 4.30-24! 19x30 5.35x24 9-13!

Hoewel het platte 24-20 ook wint, is

6.25-20 14x25 7.15-10

het meest elegant:

13-19* 8.24x22 25-30 9.10-5 30-34 10.5-19! 34-39 11.19-30! 39-44 12.30-39! 44x33 13.28x39+-

[Klik hier om terug te keren naar de hoofdanalyse.]