Variant 3.0 en 3.1 Sijbrands - Beeke

26...19-24!

Dit is met afstand zwarts beste zet. De analyse wijst uit dat hij zo op de been blijft, in weerwil van het feit dat er na

27.41-37 14-19!

(verrassend genoeg veiliger dan de 4x4-ruil 27...27-32, 28…24-29 en 30…17-21 enzovoort)

28.37-32

opnieuw afwikkelingen naar het ongedekte veld 11 aan de orde komen. Maar dankzij de controle over het randveld 25 blijkt zwart over een reddende finesse te beschikken die hij in het partijverloop (of beter: wat het partijverloop zou zijn geweest wanneer Beeke 26...16-21 achterwege had gelaten) node moet missen. Men zie:

10-15

(ook hier faalt 28...18-23? 29.32x21 16x27 op 30.39-34! 23x32 31.33-28!! +)

29.32x21 16x27

(zie analysediagram) en nu onderzoeken we drie verschillende mogelijkheden voor wit:

30.33-29

(de meest voor de hand liggende winstpoging)

24x33 31.38x29 22x24 32.31x11 12-17 33.11x22 18x27 34.42-37!?
13-18!!

(Het dubbele uitroepteken staat er omdat zwart de (op zich juiste) zetten onder geen beding mag omwisselen.

Eerst 34...2-7? zou namelijk via 35.37-31?! 27-32 36.39-33! 25-30* (tegen de dreiging 37.33-29! en 38.35-30 + vormde 36...19-23?? al helemaal geen parade wegens 37.43-38! en 38.44-39 +) 37.44-39 gevolgd door 38.26-21!, 39.31-27! [39...32-37] en 40.43-38 in een uitermate kleurrijke situatie resulteren waarin wit prachtige kansen heeft!)
35.43-38 2-7!

(nu pas; zie analysediagram).

Wit heeft nu niet beter dan een teleurstellend vervolg als

36.39-34 7-11 37.38-33 18-22 38.33-28 22x33 39.34-30 25x34 40.40x38 8-12 41.37-31 12-17 42.31x22 17x28

(=), daar zwart na 36.37-32? de pointe van zijn opstelling met 34...13-18 en 35...2-7 zou uitserveren: 36...7-11! 37.32x21 11-16! 38.21-17(??) 18-22! 39.17x28 19-23 40.28x30 25x32 en het is niet wit maar zwart die aan het langste eind trekt!

[Klik hier om naar variant 3.2 Sijbrands-Beeke 1963 (30. 40-34) te gaan.]